Innowacje

Nasza oferta jest wynikiem 100% koncentracji na innowacjach. Nasze podejście do produktu można streścić w trzech kategoriach:

Szybciej

Szybciej

Kątownik Flick-Fit - nasze unikatowe kątowniki są wstępnie zamontowane, możesz zatem wziąć okno prosto z pudełka na dach i po prostu wybrać ustawienie odpowiednie dla danego pokrycia dachowego. Dzięki temu nasze okno trafia z kartonu na dach już w dwie minuty.

Pokrywy z zamknięciem zatrzaskowym - po prostu zatrzaśnij pokrywę pod zaciskami i zabezpiecz ją. Montaż oblachowania wymaga obecnie 50% śrub mniej niż wcześniej.

Niżej

Niżej

Obniżony montaż w standardzie dla uzyskania lepszych właściwości. Każde okno KeyliteTM posiada w standardzie obniżony montaż dla uzyskania lepszych właściwości cieplnych. Obiżony montaż poprawia ogólny wygląd dachu i zwiększa cieplną wydajność okna. Przy obniżonym montażu wykorzystuje się standardowe kołnierz uszczelniające KeyliteTM, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe koszty.

Niski profil pokrywy - nowa pokrywa posiada niższy profil, dzięki czemu zapewnia bardziej dopasowaną konstrukcję i poprawia zamocowanie okna w dachu.

Cieplej

Cieplej

Unikalny zintegrowany kołnierz termoizolacyjny wypełnia przestrzeń między ramą okienną i dachem - żadne inne okno nie ma takiego rozwiązania w standardzie. Dołączona izolacja redukuje straty ciepła i mostki termiczne, zapobiegając kondensacji pary wodnej.

Pakiety szybowe z ciepłą ramką w standardzie - każde nasze okno wyposażone jest  w pakiet szybowy z ciepłą ramką, aby wyeliminować zjawisko kondensacji pary wodnej.

Dzięki naszym rozwiązaniom przenikalność cieplna naszych okien dachowych to zaledwie od 1 do 1,3 W/m2K w zależności od wersji.