Szczelina

The gap

Nikt nie
lubi
przeciągów

Jedyne okno dachowe na świecie z
rozprężnym
kołnierzem termoizolacyjnym

Technologia Futuretherm

The gap

Nikt nie
lubi przeciągów

Okno PVC Polar White roof window with thermal collar

Jedyne okno dachowe na świecie z
rozprężnym
kołnierzem
termoizolacyjnym

FutureTherm Technology™

Problem:
Wysokie ryzyko kondensacji

Przy braku zabezpieczenia szczelina w dachu powoduje powstanie mostka cieplnego przez ramę, przez co powierzchnia wewnętrzna schładza się do temperatury poniżej punktu rosy.

W ten sposób na ramie zachodzi zjawisko kondensacji, które może rozprzestrzenić się na przyległe powierzchnie i stworzyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Mostki termiczne

Kondensacja

Rozwój Pleśni

Rozwiązanie Keylite:
Brak ryzyka kondensacji

Tylko od Keylite otrzymujesz zintegrowany kołnierz termoizolacyjny, który rozpręża się i wypełnia szczelinę.

Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do zabezpieczania tej „szczeliny” osobno (w efekcie kupuje je garstka osób), a monter może jej nie uszczelnić.

Bez Dodatkowych Kosztów

Pełna Izolacja

Bez Kondensacji