Technologia Futuretherm™

Unikalny rozprężny kołnierz od Keylite izoluje ramę okna w otworze dachowym, by nie dopuścić do utraty ciepła, jak również chroni przed skraplaniem wody.

Otwór dachowy Keylite
Większość okien dachowych jest montowanych bez odpowiednich kołnierzy termoizolacyjnych.
  • Dzieje się tak dlatego, że kołnierze termoizolacyjne są drogie i sprzedawane osobno.
  • Keylite to jedyny producent oferujący zintegrowany kołnierz termoizolacyjny który wypełniania szczelinę pomiędzy oknem dachowym a konstrukcją dachu.
  • Bez dodatkowych kosztów.

Wszyscy producenci zalecają, aby montować okna dachowe w otworach dachowych, których wymiary są większe niż wymiary okien. W ten sposób wokół okna powstaje 20 mm niezabezpieczona „szczelina”. Naturalnie trzeba ją zaizolować. Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do izolacji tej „szczeliny” osobno. W nowych przepisach budowlanych po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o mostkach cieplnych w odniesieniu do okien dachowych. W świetle tych przepisów należy obecnie uwzględniać wartości współczynnika przenikania ciepła (Psi) wokół okien. W przypadku braku odpowiedniego zaprojektowania i wykonania konstrukcji poprawa ogólnej szczelności i wydajności cieplnej domu może skutkować problemami związanymi z kondensacją.

20 mm szczelina wokół okna
Szczelina

Problem:
Wysokie ryzyko kondensacji

Przy braku zabezpieczenia szczelina w dachu powoduje powstanie mostka cieplnego przez ramę, przez co powierzchnia wewnętrzna schładza się do temperatury poniżej punktu rosy.

W ten sposób na ramie zachodzi zjawisko kondensacji, które może rozprzestrzenić się na przyległe powierzchnie i stworzyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Mostki termiczne

Kondensacja

Rozwój pleśni

Brak szczeliny

Rozwiązanie Keylite:
Brak ryzyka kondensacji

Tylko od Keylite otrzymujesz zintegrowany kołnierz termoizolacyjny, który rozpręża się i wypełnia szczelinę.

Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do zabezpieczania tej „szczeliny” osobno (w efekcie kupuje je garstka osób), a monter może jej nie uszczelnić.

Bez dodatkowych kosztów

Pełna izolacja

Bez kondensacji

Po prostu zerwij taśmę zabezpieczającą

i pozwól, aby nasz unikalny rozprężny kołnierz termoizolacyjny całkowicie wypełnił wszystkie szczeliny pomiędzy ramą okna a dachem. System Futuretherm™ skutecznie likwiduje problem mostków cieplnych powstających na łączeniu okna z konstrukcją dachu.