Polityka prywatności

 

1. Wprowadzenie

1.1 Firma Keylite Roof Windows Limited bardzo poważnie traktuje prywatność podawanych przez Was informacji. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane są informacje zbierane na stronie www.keyliteroofwindows.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). Należy uważnie przeczytać niniejszą politykę prywatności. Korzystając ze Strony internetowej i wszelkich usług oferowanych na tej Stronie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad niniejszej polityki prywatności, dotyczących informacji gromadzonych na Twój temat na Stronie internetowej. 1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy wysłać wiadomość na adres online@keyliteroofwindows.com. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na nią w najlepszy możliwy sposób.

2. Gromadzone dane osobowe

2.1 Będziemy gromadzić następujące dane osobowe: np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer i termin ważności karty kredytowej/debetowej. 2.2 Mimo że przekazywanie tego typu informacji nie jest obowiązkowe, w razie ich braku możemy nie być w stanie w pełni świadczyć oferowanych na Stronie usług.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1 Powyższe informacje będą przez nas wykorzystywane do: 3.1.1 wspólnego zarządzania kontami użytkowników, w tym przekazywania informacji o usługach, potwierdzania zamówień, przekazywania informacji o bezpieczeństwie oraz informacji o problemach technicznych, 3.1.2 świadczenia żądanych usług, 3.1.3 przesyłania informacji o naszych produktach i usługach, w tym o aktualizacji usług, oraz newsletterów.  

4. Udostępnianie informacji

4.1 Dane osobowe możemy przekazywać stronom trzecim w ramach sprzedaży części lub całości naszej działalności i aktywów dowolnej stronie trzeciej lub w ramach dowolnej restrukturyzacji bądź reorganizacji, lecz jednocześnie podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ciągłej ochrony praw dotyczących prywatności tych danych. 4.2 Szczegóły zawarte w potwierdzeniu zamówienia będą udostępniane Dystrybutorowi Keylite, który został przez Ciebie wyznaczony do obsługi danego zamówienia. 4.3 Dane osobowe możemy również przekazać dowolnej jednostce należącej do naszej grupy kapitałowej, aby mogła ona przesyłać interesujące Cię informacje. O ile nie zaznaczono inaczej, potwierdzenie warunków użytkowania Strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie tego typu informacji. Możesz w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę, wysyłając wiadomość na adres online@keyliteroofwindows.com. 4.4 W warunkach innych niż podane powyżej lub w warunkach innych niż wymagane do świadczenia żądanych usług bez Twojego pozwolenia nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych, chyba że będzie to określone przepisami prawa (np. w przypadku wydania stosownej decyzji sądu lub w celu zapobiegania oszustwom bądź innym przestępstwom).

5. Informacje gromadzone automatycznie na Twoim komputerze.

5.1 Pliki dziennika / adresy IP Przy odwiedzaniu Strony internetowej nasz serwer www automatycznie zapisuje Twój adres IP. Adres ten nie jest powiązany z jakimikolwiek danymi osobowymi. Adresy IP wykorzystujemy do zarządzania Stroną internetową i gromadzenia informacji demograficznych na potrzeby agregacji danych. 5.2 Z poziomu Twojej przeglądarki internetowej możemy również gromadzić inne dane niż osobowe (na podstawie których nie można nikogo zidentyfikować), takie jak typ przeglądarki i/lub używany w niej język, dzięki którym możemy świadczyć wyższej jakości usługi.

6.1 Gdy odwiedzasz Stronę internetową, możemy na Twoim komputerze przechowywać pewne informacje (znane pod nazwą „plików cookie”). Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przesyła na Twój dysk twardy w celu przechowywania i czasami śledzenia informacji na Twój temat. Pliki cookie są charakterystyczne dla serwera, który je utworzył, i nie mogą być odczytywane przez inne serwery. Oznacza to, że nie można ich używać do śledzenia Twojej historii w sieci. W plikach cookie nie są zapisywane hasła ani numery kart kredytowych. Pliki cookie pomagają w opracowaniu możliwie najlepszej wersji Strony internetowej oraz w świadczeniu maksymalnie spersonalizowanych usług. Dzięki plikom cookie nie musisz za każdym razem wprowadzać na Stronie swoich danych. Używamy ich do kontrolowania sposobu jej użytkowania, a także do udoskonalania i aktualizowania zawartych na niej treści. 6.2 W razie potrzeby możesz zablokować pliki cookie lub usunąć je ze swojego komputera (informacje na ten temat można znaleźć na ekranie pomocy lub w instrukcji użytkowania przeglądarki), lecz prawidłowe funkcjonowanie określonych sekcji Strony internetowej zależy od wykorzystania tych plików. Gdy przeglądarka nie akceptuje plików cookie, sekcje te mogą nie działać prawidłowo.

7. Informacje na temat innych produktów i usług

7.1 Od czasu do czasu możemy przesyłać Ci potencjalnie interesujące informacje zarówno o naszych produktach i usługach, jak i o produktach i usługach oferowanych przez inne jednostki należące do naszej grupy kapitałowej. Możesz z tego w dowolnym momencie zrezygnować, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. 7.3 Jak wspomniano powyżej, dane osobowe możemy również przekazać wybranej stronie trzeciej lub dowolnej jednostce należącej do naszej grupy kapitałowej, aby mogła ona przesyłać interesujące Cię informacje. O ile nie zaznaczono inaczej, potwierdzenie warunków użytkowania Strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie tego typu informacji. Możesz z tego w dowolnym momencie zrezygnować, wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail.

8. Zmiana danych osobowych

Dążymy do tego, aby przechowywane przez nas informacje na Twój temat były jak najdokładniejsze. Możesz je w dowolnej chwili sprawdzić lub zmienić, korzystając z opcji „Moje dane”.

9. Powiązania ze stronami internetowymi stron trzecich

9.1 Nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu polityk prywatności ani działań podejmowanych przez inne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp, korzystając z linków znajdujących się na naszej Stronie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy zapoznać się z polityką prywatności danej strony i skontaktować się z jej właścicielem lub operatorem. 9.2 W razie przejścia do Strony internetowej ze strony należącej do strony trzeciej nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu polityk prywatności ani działań podejmowanych przez właścicieli lub operatorów takiej strony. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy zapoznać się z polityką prywatności danej strony i skontaktować się z jej właścicielem lub operatorem.

10. Kontakt

Jeżeli chcesz przekazać nam swoje uwagi na temat polityki prywatności lub zapytać nas o zasady gromadzenia danych osobowych, możesz zrobić to w każdej chwili, wysyłając wiadomość na adres online@keyliteroofwindows.com.

11. Modyfikacja polityki prywatności

Aby uwzględniać zmiany wprowadzane do usług i zasad przesyłania informacji zwrotnych przez klientów, możemy co pewien czas aktualizować elementy polityki prywatności. Jeżeli zmiany te są merytoryczne lub dotyczą sposobu wykorzystania danych osobowych, poinformujemy Cię o tym poprzez umieszczenie stosownego powiadomienia na Stronie internetowej lub bezpośrednie wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać na Stronie po uprzednim powiadomieniu. Korzystanie ze Strony po dniu wejścia w życie danej zmiany oznacza akceptację nowych warunków jej użytkowania. W razie braku chęci akceptacji nowych warunków użytkowania Strony nie należy z niej korzystać. Zalecamy okresowe sprawdzanie treści polityki prywatności.