Keylite RW Polska sp. z o.o. zrealizowało projekt „PROJEKT POPRAWY ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKACH: MAGAZYNIER ORAZ OPERATOR MASZYN STOLARSKICH” z programu „PROGRAM DOFINANSOWANIA PŁATNIKÓW SKŁADEK W RAMACH PREWENCJI WYPADKOWEJ,”

W ramach projektu zakupiliśmy urządzenie transportu bliskiego w celu zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika magazynu. Wyposażyliśmy magazyn również w drabiny z podestem w celu zmniejszenia ryzyka wypadku. Doposażyliśmy stanowisko „naprawa elementów drewnianych” w dwa stoły szlifierskie z wbudowanym systemem filtrów. Stoły szlifierskie obniżyły poziom zapylenia na stanowisku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2023.

Wartość projektu brutto: 170 735,28 zł
Kwota dofinansowania: 126 522,30 zł

Dofinansowanie Keylite